CONTACT

BOOKING

Cancellation policy


All cancellations must be registered 24 hours before scheduled treatment.

If the reservation is not cancelled in time we reserve the right to charge a cancellation fee.

"No shows" will be charged 100% of the reserved service amount.
Avbeställningsregler


Alla avbokningar måste registreras 24 timmar före planerad vård.

Om avbokningen inte görs i tid förbehåller vi oss rätten att ta ut  avbokningsavgift.

No-shows debiteras för fullt pris.